1992 yılından bu yana insanı ve eğitimi önceleyerek faaliyetini sürdüren İnsan Vakfı, “İbadet, hangi dinde olursa olsun insan ruhunun en temel gereksinimi, ibadet etme isteğinin yaşı ve cinsiyeti de yok” diyerek içinde mescidi olmayan okullar için “Mescitsiz Okul Kalmasın” projesini başlattı.

2018 yılında projeye ivme katma niyetiyle Yeryüzü Mühendisleri ile işbirliği başladı.

İnsan Vakfı, şimdi mimar ve mühendislerden oluşan genç ve dinamik ekiple birçok okulda projeye devam ediyor. 

Misyonumuz
Mescitsiz Okul Kalmasın Projesi yeni yetişen dindar nesle ilmin yuvası okullarda ibadet ve tefekkür alanı mescidler tasarlar ve inşa eder.

Prensiplerimiz
Proje kapsamında öncelik hiç mescidi olmayan okullardadır.

Mescidi olan okullarda öncelik sırası mescidin yapısal durumuna, ihtiyaçlarına dikkat edilerek belirlenir.

Vakfedilen malın tahsis edilen alan için kullanılmasına, israf edilmemesine önem verilir. Bu hassasiyet mütevellilik sorumluluğunun bir gereğidir.

Vizyonumuz
İslami kültür ve gelenekle yetişen bir nesil inşasında yer sahibi olabilmek.Hizmet alanımızı bağışçılarımızın desteğiyle şehirlerden ülkelere taşımak.